Bus TimeTable For All Depots

Help Line   
Depot Village From Depot From Village Distance
Aurangabad Nandra 12.00,18.00 (Night Halt) 15.00, 6.00 50
Banda Phukeri 10:30, 17:30 6:45,11:30, 25
Birwadi ( Mahad) PImpalwadi 07:30, 09:30, 11:45, 14:00, 16:00, 18:00. 08:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00. -
Chiplun Vishalgad 7.40,16.00,13.00 - -
Durgawadi 4.00,7.30,11.00,14.00,16.25 - -
Tivare 5.30,9.00,11.15,16.00,18.00 - -
Junnar Rajur 9.00,15.00,17.00 - -
Mumbai 13.30 via Malshej
15.30,21.30 via Lonavala
- -
Thane 15.00 via Lonavala
17.45 30 via Malshej
- -
Kalyan 8.00,8.30,9.00,10.00,13.30,
15.00,17.00
- -
Kalyan Dhasai 21.00 - -
Murbad After every Half-n-hour - -
Savarne 18.30 - -
Shrimalang After every Half-n-hour - -
Malshej After every Half-n-hour - -
Kamshet Pawananagar 6.30,7.00,10.15,12.30,14.00 - -
Kale Colany 2.30,16.00,7.00,17.30,7.00,10.00 - -
Pound 9.30,10.30 - -
Karjat Jambrukh 6.00,8.00,10,12.15,13.30,16.15,19.15 - -
Khandas 12.45,16.00,20.00 - -
Jambhivali 4.45,5.30,6.10,6.45,8.00,9.45,
11.00,12.30,14.45,15.30,
16.30,17.40,18.45,20,20.40
- -
Nandgao 7.45,9.00,10.45,14.00,17.45
via Khandas
- -
Khopoli 5.15,7.30,10.00,10.30,11.00,
11.30,13.45,14.00,17.00,
17.10,18.30,19.30
- -
Pali 6,6.45,7.15,8,9.15,13,16.30,
17.30 via Khopoli
- -
Panvel 6.00,6.30,7.30,8.25,9.15,
9.30,10.15,12.00,12.15,12.30,
13.45,14.30,14.45,15.30,
16.15,17.15,18.15,18.45
- -
Kondiwade 4.15,5.55,8.00,9.45,12.15,
13.15,16.30,17.15,18.45,20.45
6.00,7.25,9.30,11.45,13.45,
14.45,18.00,20.15,22.15
-
Page:   1  2   3   4   Next >>

TreKshitiZ.com