Print Page | Close Window

आरती

Printed From: TreKshitiZ
Category: Information Section
Forum Name: कविता संग्रह
Forum Description: पोवाडे, कविता आणि स्फूर्ती गीते
URL: http://trekshitiz.com/trekshitiz/discussionboard/forum_posts.asp?TID=243
Printed Date: 09 Apr 2020 at 3:33am
Software Version: Web Wiz Forums 11.03 - http://www.webwizforums.com


Topic: आरती
Posted By: saurabhshetye
Subject: आरती
Date Posted: 02 Jul 2014 at 6:05pm
शिवाजी महाराजांची आरती


जय देव, जय देव, जय जय शिवराया
या, या अनन्य शरणां, आर्यां ताराया        ॥ध्रु.
आर्यांच्या देशावरी म्लेंच्छांचा घाला
आला आला सावध हो शिवभूपाला !
सद्गदिता भूमाता दे तुज हाकेला
करूणारव भेदूनि तव हृदय का गेला ?   ॥1॥

श्रीजगदंबा जीस्तव शुंभादिक भक्षी
दशमुख मर्दुनि जी श्रीरघुवर संरक्षी
ती पूता भूमाता, म्लेंच्छांही छळता
तुजविण शिवराया तिज कोण दुजा त्राता ?  ॥2॥

त्रस्त अम्ही दीन म्ही, शरण तुला आलो
परवशतेच्या पाशी मरणोन्मुख झालो
साधु परित्राणाया दुष्कृति नाशाया
भगवन् भगवद्गीता सार्थ कराया या          ॥3॥

ऐकुनिया आर्यांचा धांवा महिवरला

करणोक्ते स्वर्गी श्रीशिवनृप गहिवरला

देशास्तव शिवनेरी घेई देहाला

देशास्तव रायगडी ठेवी देहाला

देशास्वातंत्र्याचा दाता जो झाला

बोला तत् श्रीमत्शिवनृप की जय बोला       ॥4॥

 

-     स्वा. सावरकर, पुणे-1902
Print Page | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 11.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2015 Web Wiz Ltd. - http://www.webwiz.co.uk