Print Page | Close Window

बिचवा

Printed From: TreKshitiZ
Category: Information Section
Forum Name: Ancient and Medieval Weapons
Forum Description: In this forum information about Ancient and Medieval Weapons will be uploaded.
URL: http://trekshitiz.com/trekshitiz/discussionboard/forum_posts.asp?TID=31
Printed Date: 18 Jul 2019 at 1:51am
Software Version: Web Wiz Forums 11.03 - http://www.webwizforums.com


Topic: बिचवा
Posted By: amitsamant
Subject: बिचवा
Date Posted: 16 Jun 2012 at 8:10pm


Bichawa


बिचव्याचा शब्दश: अर्थ ‘‘विंचू‘‘ असा होतो. बिचवा हे १७ व्या शतकातील दुर्मिळ शस्त्र आहे. हे छोट्या दुधारी, बाकदार पात्याचे शस्त्र; मुख्यत: मराठी शस्त्र म्हणून ओळखले जात असे. बिचव्याच्या मूठीकडील भागाला लोखंडी पट्टीने संरक्षण दिलेले असते. बिचव्याच्या पात्याची लांबी साधारणपणे ७ इंच असते व एकूण लांबी ११ इंच असते. दमास्कस पोलादापासून बनविले जाणारे हे एक छूपे शस्त्र आहे.

      बिचव्यात दोन पाती असलेला बिचव्याचा एक प्रकार आहे. हे वापरताना उजव्या हातातील मुख्य शस्त्राने शत्रुला गुंतवून ठेऊन, त्याच्या नकळत डाव्या हातातील बिचव्याच्या दुपाती बेचक्यात शत्रुच्या तलवारीचे पाते अडकवून त्याला नामोहरम केले जात असे.
Print Page | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 11.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2015 Web Wiz Ltd. - http://www.webwiz.co.uk