Click here for Regionwise Helpline

Sr.No Name Of Bus Stand Phone  No.
1 Parel 24229905
2 Mumbai Central 23076622 / 3074272
3 Thane 25332361
4 Panvel Stand1 27452301
5 Vashi 27662833
6 Vasai 95250-322307
7 Dahanu 952528-222590
8 Shahapur 952527-252028
9 IgatPuri 952553-244005
10 Nashik (C.B.S) 95253-2309310
  Nashik Highway Bus Stand 95253-2573755
  Nashik road bus stand 95253-2565304
11 Satana 02555-223004
12 Manmad 02591-222239
  222358(Depo)
13 Mahad 952145-222139
14 Alibag 952141-222079
15 Khed 02635-263543
16 PoladPur 95-2191-240036
17 Chiplun 02355-252167
18 Kolhapur 0231-2650620
  2666551
19 Junnar 952132-222048
20 Kalyan 315129
  314459
21 Dombivli 2455311
22 Saaswad 222335
23 Maharashtra Vahtuk Bhava 3071524
24 Borivali (Nancu Colony)  8902348
25 Borivali(Sakurwadi) 8058226
26 Dadar Asiad Mum -Pune 4136835
27 Kurla Neharu nagar  5222072
28 Mumbai shirdi (s.Bapat Marg) 4302667
29 Sion Stand 4074157
30 Panvel Stand2 7451397
31 Uran Stand 7222333
32 Vashi Stand 7662833