Print Page | Close Window

शिववीर

Printed From: TreKshitiZ
Category: Information Section
Forum Name: कविता संग्रह
Forum Description: पोवाडे, कविता आणि स्फूर्ती गीते
URL: http://trekshitiz.com/trekshitiz/discussionboard/forum_posts.asp?TID=248
Printed Date: 22 Nov 2019 at 7:17am
Software Version: Web Wiz Forums 11.03 - http://www.webwizforums.com


Topic: शिववीर
Posted By: saurabhshetye
Subject: शिववीर
Date Posted: 18 Jul 2014 at 10:24am

यवनांचा झाला, अवनीला भार

सुंदर मंदीरे भंगीली पार ॥

वेद-शास्त्रे नष्टांनी भ्रष्टविली सारी

गोमाता देखता हरहर मारी ॥

ब्राह्मण मत्तांनी लत्तांनी हाणिला


प्रभुवर भूवर शिववीरला
अधमांसी नाशोनी देशोद्धाराला

प्रभुवर भूवर शिववीर झाला ॥1॥

 

हिंदूंच्या देशाचे बघुनीया हाल

जगताची जननी ती जाहली लाल ॥

यवनांना क्रोधाने वधण्यासी आई

शिवनेरी शिवबासी जननासी देई ॥

सुरवरां किन्नरां आनंद झाला

प्रभुवर भूवर शिववीर आला ॥2॥

 

रामा कौसल्या की कृष्णा यशोदा

शिवराजा जिजाई साजे जन्मदा ॥

श्रीरामे राक्षस-हननासी केले

यवनांना नाशीन तैसे मी बोले ॥

सुकलांनी शशिसम तो वृद्धिंगत झाला

प्रभुवर भूवर शिववीर आला ॥3॥

जयजयजी रघुवीरा, गर्जना झाली

श्रीरामदासांची मूर्ती उदेली ॥

शिवभूपे पायी दृढ भालाला केले

स्वामींनी मस्तकी हस्ता ठेवियले ॥

देशा धर्मा तारी, उपदेश दीला

प्रभुवर भूवर शिववीर आला ॥4॥

 

मातला अफजुल्ला यवनांत भारी

तुळजापुरी भंगी भवानी सारी ॥

करकर चावोनी अधरांला धावे

शिवरायाचेवरि, परि दु:खाला पावे ॥

उदरा वीदारोनी नीचाला वधिला

प्रभुवर भूवर शिववीर आला ॥5॥

 

स्वातंत्र्यदेवीचा गोंधळ केला

यजमानस्वामी श्रीशिवराय आला ॥

सांवळ्या रंगाचे शूर मावळे

प्रेमाने अभिमाने गोंधळी झाले ॥

पारतंत्र्याचा मग बोकड चिरला

प्रभुवर भूवर शिववीर आला ॥6॥

धर्माला तारियले अरिवर मारियले

स्वातंत्र्य संपादुनि देशा शोभविले ॥

अवतार कृत्याला पूर्णत्वा नेले

छत्रपती शिव नृप मग निजधामी गेले ॥

सविनायक कविनायक गाती कवनाला

प्रभुवर भूवर शिववीर आला ॥7॥

 

-     स्वा. सावरकर, त्र्यंबकेश्वर -1903.
Print Page | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 11.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2015 Web Wiz Ltd. - http://www.webwiz.co.uk