Print Page | Close Window

अंकुश

Printed From: TreKshitiZ
Category: Information Section
Forum Name: Ancient and Medieval Weapons
Forum Description: In this forum information about Ancient and Medieval Weapons will be uploaded.
URL: http://trekshitiz.com/trekshitiz/discussionboard/forum_posts.asp?TID=26
Printed Date: 21 Feb 2020 at 11:36pm
Software Version: Web Wiz Forums 11.03 - http://www.webwizforums.com


Topic: अंकुश
Posted By: amitsamant
Subject: अंकुश
Date Posted: 16 Jun 2012 at 2:38pm

Ankush

अंकुशाचा उपयोग हत्तीला ताब्यात ठेवण्यासाठी माहूताकडून केला जातो. अंकुशाचे ३ मुख्य भाग असतात; वरच्या बाजूस असलेला टोकदार भाला, त्याखाली अर्धवर्तुळाकार शूळ व मूठ. साधारणत: भाला व शूळ असलेला वरचा भाग धातूचा बनविलेला असतो, तर मूठ लाकूड, धातू, हस्तीदंत इ, पासून बनविलेली असते,

राजाच्या हत्तीसाठी वापरल्या जाणारा अंकुश खास बनविलेला असतो, असे अंकुश नक्षीदार असतात. अंकुशावर बर्‍याचदा हत्ती आणि मगर कोरलेली असते. पुराणातील हत्ती आणि मगर यांच्या कथेचा प्रभाव यावर दिसून येतो. गणपतीच्या हातात अंकुश ‘‘शस्त्र’’ म्हणून दाखविलेले असते.

AnkushAnkush
Print Page | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 11.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2015 Web Wiz Ltd. - http://www.webwiz.co.uk