Print Page | Close Window

किंदजल

Printed From: TreKshitiZ
Category: Information Section
Forum Name: Ancient and Medieval Weapons
Forum Description: In this forum information about Ancient and Medieval Weapons will be uploaded.
URL: http://trekshitiz.com/trekshitiz/discussionboard/forum_posts.asp?TID=32
Printed Date: 17 Feb 2020 at 3:05pm
Software Version: Web Wiz Forums 11.03 - http://www.webwizforums.com


Topic: किंदजल
Posted By: amitsamant
Subject: किंदजल
Date Posted: 16 Jun 2012 at 8:11pm

      किंदजल हा सुर्‍याचाच एक प्रकार आहे. याच्या जाड पात्याच्या दोन्ही बाजूस धार असते, व पात्याचे टोक मध्यावरती असते. मूठ वरच्या व खालच्या टोकाला फुगिर असते व मध्ये बारीक असते, त्यामुळे पकड घट्ट बसते किंदजल हा सुर्‍याचा प्रकार तूर्कस्थानातून भारतात आला आहे.
Print Page | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 11.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2015 Web Wiz Ltd. - http://www.webwiz.co.uk