Sahyadri, Forts, Mumbai trekking, Pune , Maharashtra
मुळाक्षरानुसार डोंगररांगेनुसार जिल्ह्यानुसार प्रकारानुसार श्रेणीनुसार
प्रकारानुसार

 समुद्र किनाऱ्यावरील किल्ले
आंबोळगड बांद्रयाचा किल्ला दांडा किल्ला देवगडचा किल्ला
फत्तेगड / फतेदुर्ग गोवा किल्ला जयगड कनकदुर्ग
केळवे किल्ला खुबलढा किल्ला (थळचा किल्ला) मढचा किल्ला(वर्सोवा किल्ला) माहीमचा किल्ला
माहीम किल्ला (केळवेमाहीम) मोटी दमण किल्ला नानी दमण किल्ला (सेंट जेरोम फ़ोर्ट) पूर्णगड
राजकोट रेवदंडा सर्जेकोट (मालवण) साटवलीचा किल्ला
वसई वरळीचा किल्ला

 वनदुर्ग
मुडागड

 गिरीदुर्ग
आड अचला अहिवंत अजिंक्यतारा
अजमेरा आजोबागड अलंग अंजनेरी
अंकाई(अणकाई) अंतुर अर्जूनगड आसावा
अशेरीगड औंढा (अवंध) औसा अवचितगड
बाळापूर किल्ला बल्लाळगड बळवंतगड बांदा किल्ला
बाणकोट बारवाई भगवंतगड भैरवगड (सातारा)
भैरवगड(कोथळे) भैरवगड (मोरोशी) भैरवगड(शिरपुंजे) भामेर
भंडारदुर्ग/भांडारदुर्ग भांगसी गड (भांगसाई गड) भरतगड भास्करगड (बसगड)
भवानगड भवानीगड भिलाई भीमाशंकर
भिवगड / भिमगड भोरगिरी भुदरगड भूपाळगड (बाणूर गड)
भूपतगड भूषणगड बिरवाडी बिष्टा
बितनगड चांभारगड चंदन वंदन चंदेरी
चंद्रगड ते आर्थरसीट रेंज ट्रेक चंद्रगड(ढवळगड) चौल्हेर चावंड
दासगावचा किल्ला दातेगड दौलतमंगळ देहेरगड (भोरगड)
डेरमाळ देवगिरी (दौलताबाद) ढाकचा बहिरी धाकोबा
धारावी किल्ला धर्मापूरी धारूर धोडप
धोत्रीचा किल्ला (गढी) द्रोणागिरी डुबेरगड(डुबेरा) दुंधा किल्ला
दुर्ग गडगडा (घरगड) गगनगड किल्ले गाळणा
गंभीरगड गंधर्वगड गाविलगड घनगड
घारापुरी घोडबंदरचा किल्ला घोसाळगड घोटवडा किल्ला (गोतारा किल्ला)
गोपाळगड गोरखगड गोरखगड(मनमाड) गोवळकोट
गुणवंतगड हडसर हनुमंतगड हनुमंतगड (निमगिरी)
हरगड हरिहर हरिश्चंद्रगड हातगड
हटकेश्वर ते लेण्याद्री होन्नुर किल्ला इंद्रगड इंद्राई
ईरशाळ जंगली जयगड जंजाळा (वैशागड) जंजिरा
जवळ्या जीवधन कैलासगड काकती किल्ला
कलाडगड कलानिधीगड (कलानंदीगड) काळदुर्ग कळसूबाई
कल्याणगड (नांदगिरी) कमळगड कामणदुर्ग कांचन
कण्हेरगड कन्हेरगड(चाळीसगाव) कंक्राळा कर्‍हा
कर्नाळा कात्रा कावनई केंजळगड
खारेपाटण कोहोजगड कोकणदिवा कोळदुर्ग
कोळकेवाडी दूर्ग कोंढवी कोरीगड (कोराईगड) कोर्लई
कुलंग कुंजरगड (कोंबडगड) कुर्डुगड (विश्रामगड) लहुगड
लळिंग लिंगाणा लोहगड लोंझा
मदनगड महादेवगड महिमानगड महिमतगड
महिपालगड महिपतगड माहुली माहूर
मलंगगड मल्हारगड (सोनोरी) मंडणगड मानगड
मंगळगड मांगी - तुंगी माणिकदूर्ग माणिकगड
मणिकपूंज मांजरसुभा मनोहर-मनसंतोष गड मार्कंड्या
मिरगड (मिरा डोंगर / सोनगिर) मोहनदर (शिडका) किल्ला मोहनगड मोरागड
मोरधन मोरगिरी मृगगड मुल्हेर
नागलाबंदर किल्ला नाणेघाट नारायणगड नारायणगड (आंबोली)
नरनाळा न्हावीगड निमगिरी निवतीचा किल्ला
पाबरगड पाच्छापूर किल्ला पदरगड पालगड
पांडवगड पन्हाळेदुर्ग (पन्हाळघर किल्ला) पन्हाळेकाजी (प्रणालक दुर्ग) पन्हाळगड
पारडी किल्ला पारगड पारनेरा किल्ला पर्वतगड
पाटेश्वर पट्टागड पेब (विकटगड) पेडका
पेमगिरी(शहागड) पेठ / कोथळीगड पिलीवचा किल्ला पिंपळा
पिंपळास कोट पिसोळ किल्ला प्लस व्हॅली ट्रेक प्रबळगड
प्रचितगड प्रतापगड प्रेमगिरी पुरंदर
रायगड रायकोट रायरेश्वर ऱाजापूरची वखार
राजदेहेर (ढेरी) राजधेर राजगड राजहंसगड (येळ्ळूरचा किल्ला)
राजमाची रामदरणे रामदुर्ग रामगड
रामसेज रामटेक रांगणा रांजणगिरी
रसाळगड रतनगड रतनगड(रत्नदुर्ग) रत्नदुर्ग ( भगवतीचा किल्ला )
रवळ्या रिवा किल्ला रोहीडा रोहिलगड
सडा किल्ला सदाशिवगड सागरगड (खेडदूर्ग) सज्जनगड
साल्हेर सालोटा सामानगड सामराजगड
सांदण व्हॅली व करोली घाट सांकशीचा किल्ला संतोषगड सप्तश्रुंगी
सरसगड सेगवा किल्ला शिवडीचा किल्ला शिवगड
शिवनेरी शिवथरघळ सिध्दगड ( मालवण ) सिंहगड
सायनचा किल्ला(शीव किल्ला) सोंडाई सोनगड सोनगिर (धुळे)
सोनगिरी (कर्जत जवळ) सुधागड सुमारगड सुरगड
सुतोंडा (नायगावचा किल्ला) ताहुली तैलबैला टकमक गड
तळगड तांदुळवाडी टंकाई (टणकाई) तेरेखोलचा किल्ला
थाळनेर तिकोना तोरणा त्रिंबकगड (ब्रम्हगिरी)
त्रिंगलवाडी तुंग उदगीर उंबरखिंड
वैराटगड वज्रगड(वसई) वल्लभगड (हरगापूरचा किल्ला) वर्धनगड
वारुगड वसंतगड वासोटा वेताळगड
वेताळवाडी गड विलासगड विसापूर विशाळगड
यशवंतगड (रेडीचा किल्ला) यशवंतगड(नाटे)

 भुई किल्ले
अकलूजचा किल्ला अंमळनेर बहादरपूर बहादूरगड (पेडगावचा किल्ला)
बहादूरवाडी गड बेलापूरचा किल्ला बेळगावचा किल्ला चाकणचा किल्ला
दुर्गाडी किल्ला डच वखार (वेंगुर्ला कोट) इंदुरीचा किल्ला (गढी) जामगावचा किल्ला
काळाकिल्ला कंधार करमाळा कोटकामते
माचणूर मालेगावचा किल्ला मंगळवेढा नगरचा किल्ला
नगरधन नळदुर्ग नांदेडचा किल्ला (नंदगिरी किल्ला) पळशीचा किल्ला
परांडा पारोळा शिरगावचा किल्ला सिंदखेडराजा
सोलापूरचा भुईकोट सुभानमंगळ

 जलदुर्ग
अर्नाळा कुलाबा किल्ला केळवे पाणकोट खांदेरी
पद्‌मदूर्ग (कासा किल्ला) पद्मगड (मालवण) सर्जेकोट (रायगड) सिंधुदुर्ग
सूवर्णदूर्ग उंदेरी विजयदुर्ग