Sahyadri, Forts, Mumbai trekking, Pune , Maharashtra
मुळाक्षरानुसार डोंगररांगेनुसार जिल्ह्यानुसार प्रकारानुसार श्रेणीनुसार
जिल्ह्यानुसार

 अकोला
बाळापूर किल्ला

 अमरावती
गाविलगड नरनाळा

 औरंगाबाद
अंतुर भांगसी गड (भांगसाई गड) देवगिरी (दौलताबाद) जंजाळा (वैशागड)
लहुगड लोंझा पेडका सुतोंडा (नायगावचा किल्ला)
वेताळवाडी गड

 बीड
धर्मापूरी धारूर

 बेळगाव
बेळगावचा किल्ला वल्लभगड (हरगापूरचा किल्ला)

 बुलढाणा
सिंदखेडराजा

 धुळे
भामेर लळिंग रायकोट सोनगिर (धुळे)
थाळनेर

 गोवा
तेरेखोलचा किल्ला

 जळगाव
अंमळनेर बहादरपूर कन्हेरगड(चाळीसगाव) पारोळा

 जालना
रोहिलगड

 कोल्हापूर
भुदरगड गगनगड गंधर्वगड कलानिधीगड (कलानंदीगड)
महिपालगड मुडागड पन्हाळगड पारगड
रांगणा सामानगड विशाळगड

 लातूर
औसा उदगीर

 मुंबई
बांद्रयाचा किल्ला काळाकिल्ला मढचा किल्ला(वर्सोवा किल्ला) माहीमचा किल्ला
रिवा किल्ला शिवडीचा किल्ला सायनचा किल्ला(शीव किल्ला) वरळीचा किल्ला

 
बहादुरगड भैरवगड(कोथळे) भैरवगड(शिरपुंजे) हरिश्चंद्रगड
जामगावचा किल्ला कलाडगड कळसूबाई कुंजरगड (कोंबडगड)
नगरचा किल्ला पाबरगड पळशीचा किल्ला पट्टागड
पेमगिरी(शहागड) रतनगड सांदण व्हॅली व करोली घाट

 नगर
बहादुरगड भैरवगड(कोथळे) भैरवगड(शिरपुंजे) हरिश्चंद्रगड
जामगावचा किल्ला कलाडगड कळसूबाई कुंजरगड (कोंबडगड)
नगरचा किल्ला पाबरगड पळशीचा किल्ला पट्टागड
पेमगिरी(शहागड) रतनगड सांदण व्हॅली व करोली घाट

 नागपूर
नगरधन रामटेक

 नांदेड
कंधार माहूर नांदेडचा किल्ला (नंदगिरी किल्ला)

 नाशिक
अचला अहिवंत अजमेरा अलंग
अंजनेरी अंकाई(अणकाई) औंढा (अवंध) भास्करगड (बसगड)
बिष्टा बितनगड चौल्हेर देहेरगड (भोरगड)
डेरमाळ धोडप दुंधा किल्ला गडगडा (घरगड)
किल्ले गाळणा गोरखगड(मनमाड) हरगड हरिहर
हातगड इंद्राई जवळ्या कांचन
कण्हेरगड कंक्राळा कर्‍हा कात्रा
कावनई कुलंग मदनगड मालेगावचा किल्ला
मांगी - तुंगी मणिकपूंज मार्कंड्या मोहनदर (शिडका) किल्ला
मोरागड मोरधन मुल्हेर न्हावीगड
पिसोळ किल्ला राजदेहेर (ढेरी) राजधेर रामसेज
रांजणगिरी रवळ्या साल्हेर सालोटा
सप्तश्रुंगी टंकाई (टणकाई) त्रिंबकगड (ब्रम्हगिरी) त्रिंगलवाडी

 
आसावा अशेरीगड बल्लाळगड काळदुर्ग
कोहोजगड सेगवा किल्ला

 पालघर
आसावा अशेरीगड बल्लाळगड काळदुर्ग
कोहोजगड सेगवा किल्ला

 
भोरगिरी चाकणचा किल्ला चावंड दौलतमंगळ
धाकोबा दुर्ग घनगड हडसर
हनुमंतगड (निमगिरी) इंदुरीचा किल्ला (गढी) जीवधन कैलासगड
कोरीगड (कोराईगड) लोहगड मल्हारगड (सोनोरी) मोहनगड
नाणेघाट नारायणगड निमगिरी प्लस व्हॅली ट्रेक
पुरंदर रायरेश्वर राजगड राजमाची
रोहीडा शिवनेरी सिंहगड सुभानमंगळ
तैलबैला तिकोना तोरणा तुंग
उंबरखिंड विसापूर

 पुणे
भोरगिरी चाकणचा किल्ला चावंड दौलतमंगळ
धाकोबा दुर्ग घनगड हडसर
हनुमंतगड (निमगिरी) इंदुरीचा किल्ला (गढी) जीवधन कैलासगड
कोरीगड (कोराईगड) लोहगड मल्हारगड (सोनोरी) मोहनगड
नाणेघाट नारायणगड निमगिरी प्लस व्हॅली ट्रेक
पुरंदर रायरेश्वर राजगड राजमाची
रोहीडा शिवनेरी सिंहगड सुभानमंगळ
तैलबैला तिकोना तोरणा तुंग
उंबरखिंड विसापूर

 रायगड
अवचितगड भीमाशंकर भिवगड / भिमगड बिरवाडी
चांभारगड चंद्रगड ते आर्थरसीट रेंज ट्रेक चंद्रगड(ढवळगड) कुलाबा किल्ला
दासगावचा किल्ला ढाकचा बहिरी द्रोणागिरी घारापुरी
घोसाळगड ईरशाळ जंजिरा कर्नाळा
खांदेरी खुबलढा किल्ला (थळचा किल्ला) कोकणदिवा कोंढवी
कोर्लई कुर्डुगड (विश्रामगड) लिंगाणा मानगड
मंगळगड माणिकगड मिरगड (मिरा डोंगर / सोनगिर) मृगगड
पदरगड पद्‌मदूर्ग (कासा किल्ला) पालगड पन्हाळेदुर्ग (पन्हाळघर किल्ला)
पेब (विकटगड) पेठ / कोथळीगड प्रबळगड रायगड
रामदरणे रतनगड(रत्नदुर्ग) रेवदंडा सागरगड (खेडदूर्ग)
सामराजगड सांकशीचा किल्ला सरसगड सर्जेकोट (रायगड)
शिवथरघळ सोंडाई सोनगिरी (कर्जत जवळ) सुधागड
सुरगड तळगड उंदेरी

 रत्नागिरी
आंबोळगड बाणकोट बारवाई भवानीगड
फत्तेगड / फतेदुर्ग गोवा किल्ला गोपाळगड गोवळकोट
जयगड कनकदुर्ग कोळकेवाडी दूर्ग महिमतगड
महिपतगड मंडणगड माणिकदूर्ग पन्हाळेकाजी (प्रणालक दुर्ग)
पूर्णगड ऱाजापूरची वखार रसाळगड रत्नदुर्ग ( भगवतीचा किल्ला )
साटवलीचा किल्ला सुमारगड सूवर्णदूर्ग यशवंतगड(नाटे)

 सांगली
भूपाळगड (बाणूर गड) कोळदुर्ग प्रचितगड रामदुर्ग

 
अजिंक्यतारा भैरवगड (सातारा) भूषणगड चंदन वंदन
दातेगड जंगली जयगड कल्याणगड (नांदगिरी) कमळगड
केंजळगड महिमानगड पांडवगड पाटेश्वर
प्रतापगड सदाशिवगड सज्जनगड संतोषगड
वैराटगड वर्धनगड वारुगड वसंतगड
वासोटा

 सातारा
अजिंक्यतारा भैरवगड (सातारा) भूषणगड चंदन वंदन
दातेगड जंगली जयगड कल्याणगड (नांदगिरी) कमळगड
केंजळगड महिमानगड पांडवगड पाटेश्वर
प्रतापगड सदाशिवगड सज्जनगड संतोषगड
वैराटगड वर्धनगड वारुगड वसंतगड
वासोटा

 सिंधुदुर्ग
बांदा किल्ला भगवंतगड भरतगड देवगडचा किल्ला
डच वखार (वेंगुर्ला कोट) हनुमंतगड खारेपाटण कोटकामते
महादेवगड मनोहर-मनसंतोष गड नारायणगड (आंबोली) निवतीचा किल्ला
पद्मगड (मालवण) राजकोट रामगड सर्जेकोट (मालवण)
शिवगड सिध्दगड ( मालवण ) सिंधुदुर्ग वेताळगड
विजयदुर्ग यशवंतगड (रेडीचा किल्ला)

 सोलापूर
अकलूजचा किल्ला धोत्रीचा किल्ला (गढी) करमाळा माचणूर
मंगळवेढा पिलीवचा किल्ला सोलापूरचा भुईकोट

 ठाणे
आजोबागड अर्नाळा बळवंतगड बेलापूरचा किल्ला
भैरवगड (मोरोशी) भंडारदुर्ग/भांडारदुर्ग भवानगड भूपतगड
चंदेरी दांडा किल्ला धारावी किल्ला दुर्गाडी किल्ला
गंभीरगड घोडबंदरचा किल्ला गोरखगड कामणदुर्ग
केळवे किल्ला केळवे पाणकोट माहीम किल्ला (केळवेमाहीम) माहुली
मलंगगड नागलाबंदर किल्ला शिरगावचा किल्ला ताहुली
टकमक गड तांदुळवाडी वज्रगड(वसई) वसई

 उस्मानाबाद
नळदुर्ग परांडा