Sahyadri, Forts, Mumbai trekking, Pune , Maharashtra
मुळाक्षरानुसार डोंगररांगेनुसार जिल्ह्यानुसार प्रकारानुसार श्रेणीनुसार
श्रेणीनुसार

 सोपी
अकलूजचा किल्ला अंमळनेर आंबोळगड अर्नाळा
औसा बहादरपूर बहादुरगड बाळापूर किल्ला
बल्लाळगड बांदा किल्ला बांद्रयाचा किल्ला बेलापूरचा किल्ला
बेळगावचा किल्ला भगवंतगड भांगसी गड (भांगसाई गड) भरतगड
भवानगड चाकणचा किल्ला कुलाबा किल्ला दांडा किल्ला
दासगावचा किल्ला दौलतमंगळ देवगडचा किल्ला धारावी किल्ला
धर्मापूरी धारूर धोत्रीचा किल्ला (गढी) दुर्गाडी किल्ला
डच वखार (वेंगुर्ला कोट) फत्तेगड / फतेदुर्ग गाविलगड गोवा किल्ला
इंदुरीचा किल्ला (गढी) जयगड जामगावचा किल्ला काळाकिल्ला
कंधार करमाळा केळवे किल्ला खारेपाटण
खुबलढा किल्ला (थळचा किल्ला) कोटकामते लहुगड लोंझा
माचणूर मढचा किल्ला(वर्सोवा किल्ला) महादेवगड माहीमचा किल्ला
माहीम किल्ला (केळवेमाहीम) मालेगावचा किल्ला मंगळवेढा नगरचा किल्ला
नगरधन नागलाबंदर किल्ला नळदुर्ग नांदेडचा किल्ला (नंदगिरी किल्ला)
नारायणगड (आंबोली) नरनाळा निवतीचा किल्ला पळशीचा किल्ला
पन्हाळगड परांडा पारोळा पिलीवचा किल्ला
प्रतापगड पूर्णगड ऱाजापूरची वखार राजकोट
रामदुर्ग रेवदंडा रिवा किल्ला सामराजगड
सर्जेकोट (रायगड) सर्जेकोट (मालवण) साटवलीचा किल्ला शिवडीचा किल्ला
शिरगावचा किल्ला शिवथरघळ सिंधुदुर्ग सिंदखेडराजा
सायनचा किल्ला(शीव किल्ला) सोलापूरचा भुईकोट सुभानमंगळ सुधागड
तेरेखोलचा किल्ला उदगीर वज्रगड(वसई) वसई
विजयदुर्ग वरळीचा किल्ला यशवंतगड (रेडीचा किल्ला) यशवंतगड(नाटे)

 कठीण
भीमाशंकर चंदेरी ढाकचा बहिरी गोरखगड
कलाडगड कन्हेरगड(चाळीसगाव) केळवे पाणकोट कुलंग
मोहनदर (शिडका) किल्ला न्हावीगड प्लस व्हॅली ट्रेक प्रचितगड
रवळ्या सांकशीचा किल्ला

 मध्यम
अचला अहिवंत अजिंक्यतारा अजमेरा
आजोबागड अंजनेरी अंकाई(अणकाई) अंतुर
आसावा अशेरीगड अवचितगड बळवंतगड
बाणकोट बारवाई भैरवगड (सातारा) भैरवगड(कोथळे)
भैरवगड(शिरपुंजे) भामेर भंडारदुर्ग/भांडारदुर्ग भास्करगड (बसगड)
भवानीगड भिवगड / भिमगड भोरगिरी भुदरगड
भूपाळगड (बाणूर गड) भूपतगड भूषणगड बिरवाडी
बिष्टा बितनगड चांभारगड चंदन वंदन
चंद्रगड(ढवळगड) चौल्हेर चावंड दातेगड
देहेरगड (भोरगड) डेरमाळ देवगिरी (दौलताबाद) धाकोबा
धोडप द्रोणागिरी दुंधा किल्ला दुर्ग
गगनगड किल्ले गाळणा गंभीरगड गंधर्वगड
घनगड घारापुरी घोडबंदरचा किल्ला घोसाळगड
गोपाळगड गोरखगड(मनमाड) गोवळकोट हडसर
हनुमंतगड हनुमंतगड (निमगिरी) हरगड हरिहर
हरिश्चंद्रगड हातगड इंद्राई ईरशाळ
जंगली जयगड जंजाळा (वैशागड) जंजिरा जवळ्या
जीवधन कैलासगड कलानिधीगड (कलानंदीगड) काळदुर्ग
कळसूबाई कल्याणगड (नांदगिरी) कमळगड कामणदुर्ग
कनकदुर्ग कांचन कण्हेरगड कंक्राळा
कर्‍हा कर्नाळा कात्रा कावनई
केंजळगड खांदेरी कोहोजगड कोकणदिवा
कोळदुर्ग कोळकेवाडी दूर्ग कोंढवी कोरीगड (कोराईगड)
कोर्लई कुंजरगड (कोंबडगड) कुर्डुगड (विश्रामगड) लळिंग
लोहगड महिमानगड महिमतगड महिपालगड
महिपतगड माहुली माहूर मल्हारगड (सोनोरी)
मंडणगड मानगड मंगळगड मांगी - तुंगी
माणिकदूर्ग माणिकगड मणिकपूंज मनोहर-मनसंतोष गड
मार्कंड्या मिरगड (मिरा डोंगर / सोनगिर) मोहनगड मोरागड
मोरधन मृगगड मुडागड मुल्हेर
नाणेघाट नारायणगड निमगिरी पाबरगड
पद्‌मदूर्ग (कासा किल्ला) पद्मगड (मालवण) पालगड पांडवगड
पन्हाळेदुर्ग (पन्हाळघर किल्ला) पन्हाळेकाजी (प्रणालक दुर्ग) पारगड पाटेश्वर
पट्टागड पेब (विकटगड) पेडका पेमगिरी(शहागड)
पेठ / कोथळीगड पिसोळ किल्ला प्रबळगड पुरंदर
रायगड रायकोट रायरेश्वर राजदेहेर (ढेरी)
राजधेर राजगड राजमाची रामदरणे
रामगड रामसेज रामटेक रांगणा
रांजणगिरी रसाळगड रतनगड रतनगड(रत्नदुर्ग)
रत्नदुर्ग ( भगवतीचा किल्ला ) रोहीडा रोहिलगड सदाशिवगड
सागरगड (खेडदूर्ग) सज्जनगड साल्हेर सालोटा
सामानगड संतोषगड सप्तश्रुंगी सरसगड
सेगवा किल्ला शिवगड शिवनेरी सिध्दगड ( मालवण )
सिंहगड सोंडाई सोनगिर (धुळे) सोनगिरी (कर्जत जवळ)
सुमारगड सुरगड सुतोंडा (नायगावचा किल्ला) सूवर्णदूर्ग
ताहुली टकमक गड तळगड तांदुळवाडी
टंकाई (टणकाई) थाळनेर तिकोना तोरणा
त्रिंबकगड (ब्रम्हगिरी) त्रिंगलवाडी तुंग उंबरखिंड
उंदेरी वैराटगड वल्लभगड (हरगापूरचा किल्ला) वर्धनगड
वारुगड वसंतगड वासोटा वेताळगड
वेताळवाडी गड विसापूर विशाळगड

 अत्यंत कठीण
अलंग औंढा (अवंध) भैरवगड (मोरोशी) चंद्रगड ते आर्थरसीट रेंज ट्रेक
गडगडा (घरगड) लिंगाणा मदनगड मलंगगड
पदरगड सांदण व्हॅली व करोली घाट तैलबैला