मुळाक्षरानुसार डोंगररांगेनुसार जिल्ह्यानुसार प्रकारानुसार श्रेणीनुसार

गंभीरगड (Gambhirgad) किल्ल्याची ऊंची :  2250
किल्ल्याचा प्रकार : गिरीदुर्ग डोंगररांग: पालघर
जिल्हा : ठाणे श्रेणी : मध्यम
ठाणे जिल्हा आणि दादरा नगर हवेलीच्या सीमेवर हा गंभीरगड हा किल्ला आहे. दाट जंगलाने वेढलेल्या या किल्ल्यावर जाण्यासाठी पश्चिम रेल्वेवरील बोइसर हे जवळचे स्थानक आहे.
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
women affair my husband cheated with a man click here
i cheated on husband redirect redirect
why do wife cheat how to cheat with a married woman how many women cheat on their husbands
why do wife cheat meet and cheat how many women cheat on their husbands
why do wife cheat how to cheat with a married woman how many women cheat on their husbands
what causes women to cheat women that cheat unfaithful spouse
what to do when husband cheats women who cheat with married men women will cheat
pills for pregnancy termination how long can you get an abortion abortion clinics in md
buy gonorrhea treatment online std online dating chlamydia in women
vardenafil 10mg twodrunkmoms.com levofloxacin pill
ventolin 2mg click deltasone 20mg
10 Photos available for this fort
Gambhirgad
इतिहास :
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
meet to cheat women love to cheat black women white men
i cheated on husband redirect redirect
why do wife cheat beautiful women cheat how many women cheat on their husbands
why do wife cheat meet and cheat how many women cheat on their husbands
why women cheat on men women cheat on men read here
valtrex pill ciprofloxacin 250mg renova 0.025%
zithromax 500mg go diprolene 0.05%
भूगोल :
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
buy abortion pill open on line abortion pill
women affair why do husband cheat click here
meet to cheat read black women white men
i cheated on husband redirect redirect
what to do when husband cheats my wife cheated on me now what women will cheat
why women cheat on men read here read here
promo code for walgreens photo go canadian pharmacy coupons
coupon rx walgreens photo coupons online rx discount pharmacy
पहाण्याची ठिकाणे :
गडावर जातांना एक पठार लागत, हे पठार म्हणजेच गंभीरगडाची माची होय. या माचीवर बर्‍याच मोठ्या प्रमाणात जंगल माजलेले आहे. माचीवर गडाचे कोणतेही अवशेष नाहीत. उजव्या डोंगरसोंडेवरुन गडमाथ्याकडे कूच करायचे, वाटेतच कातळात कोरलेले सुरेख पाण्याचे टाके लागते. या टाक्यांमधील पाणी पिण्यायोग्य आहे, मात्र पाणी काढण्यासाठी दोरी बरोबर असणे आवश्यक आहे. येथून पुढे वाट ही कातळकडा उजवीकडे ठेवून पायर्‍यांच्या साह्याने वर जाते. आपण १५ मिनिटातच गडमाथ्यावर पोहचतो. येथे दोन वाटा फुटतात . प्रथम उजवीकडील वाटने थोडे चढून गेल्यावर, काही वास्तुंच्या खूणा दिसतात. एक देवीचे छोटेसे मंदिर सुध्दा दिसते. पाण्याची एक दोन बुजलेली टाकी आढळतात. येथून परत माघारी फिरुन डावीकडचा माथा फिरायला निघायचे. बराचवेळ वाट दगडधोंड्यांमधून पुढे जाते. गडावर पूर्वी तटबंदी असल्याच्या खूणा स्पष्टपणे जाणवतात. डाव्या बाजूच्या डोंगरावर सुध्दा एखाद दोनच अवशेष आहेत. ते पहावयाचे आणि याच बाजूने खाली उतरण्यास सुरुवात करायची. वाटेत दोन ,तीन पाण्याची टाकी लागतात. या बाजूला काही छोटे छोटे सुळके वर आलेले दिसतात. सर्व परिसर पाहण्यास एक ते दीड तास पुरतो. किल्ल्यावरुन महालक्ष्मीचा सुळका, अशेरी, अडसूळ असा परिसर दिसतो.
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
on line abortion pill online abortion pill online purchase
abortion pills online where to buy abortion pills online abortion pill online purchase
i cheated on husband why married men cheat redirect
chlamydia in the mouth phuckedporn.com how do you get chlamydia
walgreens coupon online walgreens photo promo walgreens coupons printable
rx pharmacy coupons open coupon pharmacy
पोहोचण्याच्या वाटा :
१) आसलोन मार्गे :- मुंबई - पालघर मार्गे बोइसरला यावे. बोइसर वरुन एसटीने कासा गावात पोहचावे. कासागावातून ८ किमी अंतरावर आसलोन नावाचे गाव आहे. असलोन गावातून ३ कि.मी च्या कच्च्या रस्त्यावरुन पाटीलवाडीत दाखल व्हायचे. पाटीलवाडी हेच गंभीरगडाच्या पायथ्याचे गाव आहे गावाच्या बाहेरुन एक मळलेली वाट गडावर जाते. गावातून निघाल्यावर थोड्या वेळाने एक वाट गड थोडा डावीकडे ठेवून, उजवीकडच्या डोंगरसोंडेवरुन वर चढत जाते. दीड तासानंतर आपण गडाच्या पठारावर पोहोचतो. या पठारावरुन उजवीकडची वाट डोंगरसोंडेवरुन कातळकडा उजवीकडे ठेवून पायर्‍यांच्या साह्याने गडमाथ्यावर जाते.


१) कासा गाव मार्गे :-
१) कल्याण किंवा वाडामार्गे मनोर फाट्याला यावे. मनोर फाट्यावरुन अहमदाबादमार्गावरील चारोटी नाक्यावर उतरावे. चारोटीवरुन एक मार्ग अहमदाबादकडे तर दुसरा मार्ग जव्हारमार्गे नाशिककडे जातो. आपण नाशिकच्या मार्गावर २ किमी अंतरावर असणार्‍या कासांगावात उतरावे. या कासागावातून ८ किमी अंतरावर आसलोन नावाचे गाव आहे. पुढिल वाट वरील प्रमाणेच आहे.
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
women affair why do husband cheat click here
i cheated on husband why married men cheat redirect
why do wife cheat meet and cheat how many women cheat on their husbands
ventolin 2mg site deltasone 20mg
राहाण्याची सोय :
गंभीरगडावर राहण्याची सोय नाही.
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
buy abortion pill abortion pill on line abortion pill
meet to cheat online black women white men
why do wife cheat beautiful women cheat how many women cheat on their husbands
what causes women to cheat women that cheat unfaithful spouse
what causes women to cheat reasons why wives cheat on their husbands unfaithful spouse
जेवणाची सोय :
गडावर जेवणाची सोय नाही, आपण स्वत: करावी.
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
i cheated on husband redirect redirect
married men dating infidelity unfaithful husband
coupon rx site rx discount pharmacy
rx pharmacy coupons open coupon pharmacy
zithromax 500mg montechristo.co.za diprolene 0.05%
पाण्याची सोय :
पाण्याचे टाके आहे, मात्र त्यामधून पाणी काढण्यास दोर आवश्यक आहे.
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
abortion pills online abortion pill abortion pill online purchase
how to cheat with a married woman how many men have affairs beautiful women cheat
why do wife cheat how to cheat with a married woman how many women cheat on their husbands
why do wife cheat meet and cheat how many women cheat on their husbands
what causes women to cheat reasons why wives cheat on their husbands unfaithful spouse
what to do when husband cheats reason why husband cheat women will cheat
can hiv be cured go what are the causes of aids
जाण्यासाठी लागणारा वेळ :
पाटीलवाडीतून दोन तास लागतात.
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
abortion pill online abortion pills online where to buy abortion pill
meet to cheat read black women white men
i cheated on husband married men that cheat redirect
free spy apps android spy cam free sms spy software
zithromax 500mg montechristo.co.za diprolene 0.05%
सूचना :
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
61ffcfee-46fc-4038-b590-f5b72e5f811b
i cheated on husband redirect redirect
what to do when husband cheats reason why husband cheat women will cheat
how to coupon at rite aid mesutcakir.com.tr rite aid coupons
मुळाक्षरानुसार इतर किल्ले: G
 गडगडा (घरगड) (Gadgada (Ghargad))  गगनगड (Gagangad)  किल्ले गाळणा (Galna)  गंभीरगड (Gambhirgad)
 गंधर्वगड (Gandharvgad)  गाविलगड (Gavilgad)  घनगड (Ghangad)  घारापुरी (Gharapuri)
 घोडबंदरचा किल्ला (Ghodbunder Fort)  घोसाळगड (Ghosalgad)  गोवा किल्ला (Goa Fort)  गोपाळगड (Gopalgad)
 गोरखगड (Gorakhgad)  गोरखगड(मनमाड) (Gorakhgad(Manmad))  गोवळकोट (Gowalkot)