मुळाक्षरानुसार डोंगररांगेनुसार जिल्ह्यानुसार प्रकारानुसार श्रेणीनुसार

कनकदुर्ग (Kanakdurg) किल्ल्याची ऊंची :  50
किल्ल्याचा प्रकार : समुद्र किनाऱ्यावरील किल्ले डोंगररांग: डोंगररांग नाही
जिल्हा : रत्नागिरी श्रेणी : मध्यम
सूवर्णदुर्गच्या संरक्षणासाठी वेगवेगळ्या राजवटीत हर्णे गावाच्या किनार्‍यावर दुर्गत्रयी बांधण्यात आली, ती म्हणजे गोवा किल्ला, कनकदुर्ग व फत्तेगड.यापैकी कनकदुर्ग हा समुद्रात घुसलेल्या एका प्रचंड कातळाच्या माथ्यावर उभारलेला छोटेखानी किल्ला आहे. या किल्ल्याचे क्षेत्रफळ ५ हेक्टर आहे. कनकदुर्गाची उभारणी कोणी आणि केव्हा केली हे ज्ञात नाही.


Kanakdurg
3 Photos available for this fort
Kanakdurg
पहाण्याची ठिकाणे :
किल्ल्यावर जाण्यासाठी पायर्‍या आहेत. कातळमाथ्यावर किल्ल्याची थोडीफार तटबंदी शिल्लक आहे. (किल्ल्यावर पाण्याचं टाकं आहे) किल्ल्यात दिपगृह आहे. पायर्‍यांच्या वाटेने जाताना डाव्या हाताला काळ्या पाषाणातील भक्कम बुरूज आहे. कनकदुर्गाच्या सभोवार असणारा खडक समुद्राच्या पातळीत तासून सपाट केलेला आहे.
पोहोचण्याच्या वाटा :
मुंबईहून दापोली मार्गे १५ कि.मीवर असणार्‍या मुरुड हर्णेला जाता येते. हर्णेच्या समुद्रकिनार्‍यावर कनकदुर्ग किल्ला आहे.
राहाण्याची सोय :
गडावर रहाण्याची सोय नाही. हर्णे गावात, व दापोली येथे रहाण्याची सोय आहे.

जेवणाची सोय :
गडावर जेवणाची सोय नाही. हर्णे गावात, व दापोली येथे जेवणाची सोय आहे.
पाण्याची सोय :
गडावर पाण्याची सोय नाही. हर्णे गावात, व दापोली येथे पाण्याची सोय आहे.
सूचना :
१) मुरुड हर्णेला राहून सूवर्णदुर्ग, गोवा किल्ला, कनकदुर्ग व फत्तेगड एका दिवसात पाहाता येतात.

२) सूवर्णदुर्ग, गोवा किल्ला व फत्तेगड यांची माहिती साईटवर दिलेली आहे.
प्रकार: Coastal Forts
 आंबोळगड (Ambolgad)  बांद्रयाचा किल्ला (Bandra Fort)  दांडा किल्ला (Danda Fort)  देवगडचा किल्ला (Devgad Fort)
 फत्तेगड / फतेदुर्ग (Fattegad)  गोवा किल्ला (Goa Fort)  जयगड (Jaigad)  कनकदुर्ग (Kanakdurg)
 केळवे किल्ला (Kelve Fort)  खुबलढा किल्ला (थळचा किल्ला) (Khubladha Fort (Thal Fort))  मढचा किल्ला(वर्सोवा किल्ला) (Madh Fort (Varsova Fort))  माहीमचा किल्ला (Mahim Fort)
 माहीम किल्ला (केळवेमाहीम) (Mahim Fort ( Kelve - Mahim))  मोटी दमण किल्ला (Moti Daman Fort)  नानी दमण किल्ला (सेंट जेरोम फ़ोर्ट) (Nani Daman Fort (St.Jerome Fort))  पूर्णगड (Purnagad)
 राजकोट (Rajkot)  रेवदंडा (Revdanda)  सर्जेकोट (मालवण) (Sarjekot(Malvan))  साटवलीचा किल्ला (Satavali Fort)
 वसई (Vasai)  वरळीचा किल्ला (Worli Fort)