Sahyadri, Forts, Mumbai trekking, Pune , Maharashtra, Marathi
मुळाक्षरानुसार डोंगररांगेनुसार जिल्ह्यानुसार प्रकारानुसार श्रेणीनुसार
मुळाक्षरानुसार

 A
आड अचला अहिवंत अजिंक्यतारा
अजमेरा आजोबागड अकलूजचा किल्ला अलंग
अंमळनेर आंबोळगड अंजनेरी अंकाई(अणकाई)
अंतुर अर्जूनगड अर्नाळा आसावा
अशेरीगड औंढा (अवंध) औसा अवचितगड

 B
बहादरपूर बहादूरगड (पेडगावचा किल्ला) बहादूरवाडी गड बाळापूर किल्ला
बल्लाळगड बळवंतगड बांदा किल्ला बांद्रयाचा किल्ला
बाणकोट बारवाई बेलापूरचा किल्ला बेळगावचा किल्ला
भगवंतगड भैरवगड (सातारा) भैरवगड(कोथळे) भैरवगड (मोरोशी)
भैरवगड(शिरपुंजे) भामेर भंडारदुर्ग/भांडारदुर्ग भांगसी गड (भांगसाई गड)
भरतगड भास्करगड (बसगड) भवानगड भवानीगड
भिलाई भीमाशंकर भिवगड / भिमगड भोरगिरी
भुदरगड भूपाळगड (बाणूर गड) भूपतगड भूषणगड
बिरवाडी बिष्टा बितनगड

 C
चाकणचा किल्ला चांभारगड चंदन वंदन चंदेरी
चंद्रगड ते आर्थरसीट रेंज ट्रेक चंद्रगड(ढवळगड) चौल्हेर चावंड
कुलाबा किल्ला

 D
दांडा किल्ला दासगावचा किल्ला दातेगड दौलतमंगळ
देहेरगड (भोरगड) डेरमाळ देवगडचा किल्ला देवगिरी (दौलताबाद)
ढाकचा बहिरी धाकोबा धारावी किल्ला धर्मापूरी
धारूर धोडप धोत्रीचा किल्ला (गढी) द्रोणागिरी
डुबेरगड(डुबेरा) दुंधा किल्ला दुर्ग दुर्गाडी किल्ला
डच वखार (वेंगुर्ला कोट)

 F
फत्तेगड / फतेदुर्ग

 G
गडगडा (घरगड) गगनगड किल्ले गाळणा गंभीरगड
गंधर्वगड गाविलगड घनगड घारापुरी
घोडबंदरचा किल्ला घोसाळगड घोटवडा किल्ला (गोतारा किल्ला) गोवा किल्ला
गोपाळगड गोरखगड गोरखगड(मनमाड) गोवळकोट
गुणवंतगड

 H
हडसर हनुमंतगड हनुमंतगड (निमगिरी) हरगड
हरिहर हरिश्चंद्रगड हातगड हटकेश्वर ते लेण्याद्री
होन्नुर किल्ला

 I
इंद्रगड इंद्राई इंदुरीचा किल्ला (गढी) ईरशाळ

 J
जयगड जामगावचा किल्ला जंगली जयगड जंजाळा (वैशागड)
जंजिरा जवळ्या जीवधन

 K
कैलासगड काकती किल्ला काळाकिल्ला कलाडगड
कलानिधीगड (कलानंदीगड) काळदुर्ग कळसूबाई कल्याणगड (नांदगिरी)
कमळगड कामणदुर्ग कनकदुर्ग कांचन
कंधार कण्हेरगड कन्हेरगड(चाळीसगाव) कंक्राळा
कर्‍हा करमाळा कर्नाळा कात्रा
कावनई केळवे किल्ला केळवे पाणकोट केंजळगड
खांदेरी खारेपाटण खुबलढा किल्ला (थळचा किल्ला) कोहोजगड
कोकणदिवा कोळदुर्ग कोळकेवाडी दूर्ग कोंढवी
कोरीगड (कोराईगड) कोर्लई कोटकामते कुलंग
कुंजरगड (कोंबडगड) कुर्डुगड (विश्रामगड)

 L
लहुगड लळिंग लिंगाणा लोहगड
लोंझा

 M
माचणूर मदनगड मढचा किल्ला(वर्सोवा किल्ला) महादेवगड
माहीमचा किल्ला माहीम किल्ला (केळवेमाहीम) महिमानगड महिमतगड
महिपालगड महिपतगड माहुली माहूर
मलंगगड मालेगावचा किल्ला मल्हारगड (सोनोरी) मंडणगड
मानगड मंगळगड मंगळवेढा मांगी - तुंगी
माणिकदूर्ग माणिकगड मणिकपूंज मांजरसुभा
मनोहर-मनसंतोष गड मार्कंड्या मिरगड (मिरा डोंगर / सोनगिर) मोहनदर (शिडका) किल्ला
मोहनगड मोरागड मोरधन मोरगिरी
मोटी दमण किल्ला मृगगड मुडागड मुल्हेर

 N
नगरचा किल्ला नगरधन नागलाबंदर किल्ला नळदुर्ग
नांदेडचा किल्ला (नंदगिरी किल्ला) नाणेघाट नानी दमण किल्ला (सेंट जेरोम फ़ोर्ट) नारायणगड
नारायणगड (आंबोली) नरनाळा न्हावीगड निमगिरी
निवतीचा किल्ला

 P
पाबरगड पाच्छापूर किल्ला पदरगड पद्‌मदूर्ग (कासा किल्ला)
पद्मगड (मालवण) पळशीचा किल्ला पालगड पांडवगड
पन्हाळेदुर्ग (पन्हाळघर किल्ला) पन्हाळेकाजी (प्रणालक दुर्ग) पन्हाळगड परांडा
पारडी किल्ला पारगड पारनेरा किल्ला पारोळा
पर्वतगड पाटेश्वर पट्टागड पेब (विकटगड)
पेडका पेमगिरी(शहागड) पेठ / कोथळीगड पिलीवचा किल्ला
पिंपळा पिंपळास कोट पिसोळ किल्ला प्लस व्हॅली ट्रेक
प्रबळगड प्रचितगड प्रतापगड प्रेमगिरी
पुरंदर पूर्णगड

 R
रायगड रायकोट रायरेश्वर ऱाजापूरची वखार
राजदेहेर (ढेरी) राजधेर राजगड राजहंसगड (येळ्ळूरचा किल्ला)
राजकोट राजमाची रामदरणे रामदुर्ग
रामगड रामसेज रामटेक रांगणा
रांजणगिरी रसाळगड रतनगड रतनगड(रत्नदुर्ग)
रत्नदुर्ग ( भगवतीचा किल्ला ) रवळ्या रेवदंडा रिवा किल्ला
रोहीडा रोहिलगड

 S
सडा किल्ला सदाशिवगड सागरगड (खेडदूर्ग) सज्जनगड
साल्हेर सालोटा सामानगड सामराजगड
सांदण व्हॅली व करोली घाट सांकशीचा किल्ला संतोषगड सप्तश्रुंगी
सरसगड सर्जेकोट (रायगड) सर्जेकोट (मालवण) साटवलीचा किल्ला
सेगवा किल्ला शिवडीचा किल्ला शिरगावचा किल्ला शिवगड
शिवनेरी शिवथरघळ सिध्दगड ( मालवण ) सिंधुदुर्ग
सिंदखेडराजा सिंहगड सायनचा किल्ला(शीव किल्ला) सोलापूरचा भुईकोट
सोंडाई सोनगड सोनगिर (धुळे) सोनगिरी (कर्जत जवळ)
सुभानमंगळ सुधागड सुमारगड सुरगड
सुतोंडा (नायगावचा किल्ला) सूवर्णदूर्ग

 T
ताहुली तैलबैला टकमक गड तळगड
तांदुळवाडी टंकाई (टणकाई) तेरेखोलचा किल्ला थाळनेर
तिकोना तोरणा त्रिंबकगड (ब्रम्हगिरी) त्रिंगलवाडी
तुंग

 U
उदगीर उंबरखिंड उंदेरी

 V
वैराटगड वज्रगड(वसई) वल्लभगड (हरगापूरचा किल्ला) वर्धनगड
वारुगड वसई वसंतगड वासोटा
वेताळगड वेताळवाडी गड विजयदुर्ग विलासगड
विसापूर विशाळगड

 W
वरळीचा किल्ला

 Y
यशवंतगड (रेडीचा किल्ला) यशवंतगड(नाटे)