मुळाक्षरानुसार डोंगररांगेनुसार जिल्ह्यानुसार प्रकारानुसार श्रेणीनुसार

चांभारगड (Chambhargad) किल्ल्याची ऊंची :  1200
किल्ल्याचा प्रकार : गिरीदुर्ग डोंगररांग: रायगड
जिल्हा : रायगड श्रेणी : मध्यम
रायगडाच्या आजूबाजूला असणार्‍या डोंगर रांगावर अनेक किल्ले आहेत. यांत प्रामुख्याने लिंगाणा, सोनगड व चांभारगड यांचा समावेश होतो. यांचा उपयोग केवळ घाटमथ्यावर नजर ठेवण्यासाठी व टेहेळणीसाठी होत असावा. चांभारगड हा महाडपासून हाकेच्या अंतरावर असलेला हा किल्ला महाड या पूरातन व्यापारी बाजारपेठेवर लक्ष ठेवण्यासाठी बांधला असावा. चांभारगड किल्ल्याचे दुसरे नाव महेंद्रगड आहे.
8 Photos available for this fort
Chambhargad
पहाण्याची ठिकाणे :
गडमाथा म्हणजे एक छोटेसे पठारच आहे. पठारावर थोडे फार घरांचे अवशेष आहेत तर पठाराच्या खालच्या डोंगराच्या पट्टीवर पाण्याची ३ टाकी आहेत. या टाक्यांच्या बांधणीवरुन हा गड पुरातन असावा असा अंदाज बांधता येतो. याखेरीज गडावर पाहण्याजोगे काहीच नाही. अर्ध्या तासात संपूर्ण गडफेरी पूर्ण होते.
पोहोचण्याच्या वाटा :
गडावर जाण्यासाठी महाड गाठावे. महाड- पोलादपूर हायवे ओलांडून पायथ्याच्या चांभारखिंड गावात पोहोचावे. महाड एसटी स्थानकापासून येथे जाण्यास २० मिनिटे लागतात. या खिंडीतून पाऊण तासाच्या चालीनंतर आपण माथ्याच्या कातळकड्यापाशी / खिंडीत पोहोचतो. कातळकडा डावीकडे ठेवून थोडे पुढे जावे. नंतर वर जाणारी वाट पकडून १५ मिनितांत गडमाथा गाठता येतो.
राहाण्याची सोय :
किल्ल्यावर राहण्याची सोय नाही.
जेवणाची सोय :
गडावर जेवणाची व्यवस्था नाही., आपण स्वत: करावी.
पाण्याची सोय :
किल्ल्यावर पिण्यायोग्य पाणी आहे.
जाण्यासाठी लागणारा वेळ :
चाभारखिंड गावातून एक तास लागतो.
सूचना :
चांभारगड पाहून झाल्यावर,गंधारपाले लेणी पाहाता येतात.
मुळाक्षरानुसार इतर किल्ले: C
 चाकणचा किल्ला (Chakan Fort)  चांभारगड (Chambhargad)  चंदन वंदन (Chandan-vandan)  चंदेरी (Chanderi)
 चंद्रगड ते आर्थरसीट रेंज ट्रेक (Chandragad to Arthur seat)  चंद्रगड(ढवळगड) (Chandragad(Dhavalgad))  चांदवड (Chandwad)  चापोरा किल्ला (Chapora Fort)
 चौगावचा किल्ला (Chaugaon Fort)  चौल्हेर (Chaulher)  चावंड (Chavand)  कुलाबा किल्ला (Colaba)